Aktualności
Brakowanie dokumentacji medycznej niearchiwalnej Email
03.11.2017.

Brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej z lat 1991-1993

Komunikat w sprawie brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie informuje, że w miesiącu grudniu 2017 roku zostanie dokonane brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych w latach 1991 - 1993.

Na podstawie par. 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08) dokumentacja indywidualna pacjenta przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osobom przez niego upoważnionym do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu, za pokwitowaniem.

Dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po upływie okresu przechowywania, zostanie zniszczona w sposób, uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu, proszone są o złożenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017r., wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w pokoju nr 60 (budynek główny SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14 - parter).

Wniosek o wydanie dokumentacji: WNIOSEK

Dokumentację medyczną zostanie wydana osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.
 
Dzień wolny Email
31.10.2017.

 Active Image

 
Ogłoszenie Email
26.10.2017.
Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie informuje, że posiada do sprzedaży używany sprzęt wymieniony w załączonym dokumencie:

Ogłoszenie
 
Ogłoszenie Email
12.10.2017.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na wykonanie usługi "Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Lubartowie za rok 2017 i 2018"

Ogłoszenie
Projekt umowy

 
Lekarz medycyny w Izbie Przyjęć Email
01.09.2017.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

lekarza medycyny w Izbie Przyjęć

 Więcej informacji w zakładce Praca

 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 1 - 5 z 63

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999