Aktualności
Brakowanie dokumentacji medycznej niearchiwalnej Email
03.11.2017.

Brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej z lat 1991-1993

Komunikat w sprawie brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie informuje, że w miesiącu grudniu 2017 roku zostanie dokonane brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych w latach 1991 - 1993.

Na podstawie par. 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08) dokumentacja indywidualna pacjenta przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osobom przez niego upoważnionym do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu, za pokwitowaniem.

Dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po upływie okresu przechowywania, zostanie zniszczona w sposób, uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu, proszone są o złożenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017r., wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w pokoju nr 60 (budynek główny SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14 - parter).

Wniosek o wydanie dokumentacji: WNIOSEK

Dokumentację medyczną zostanie wydana osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.
 
Ogłoszenie Email
26.10.2017.
Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie informuje, że posiada do sprzedaży używany sprzęt wymieniony w załączonym dokumencie:

Ogłoszenie
 
Ogłoszenie Email
12.10.2017.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na wykonanie usługi "Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Lubartowie za rok 2017 i 2018"

Ogłoszenie
Projekt umowy

Wynik
 
Lekarz medycyny w Izbie Przyjęć Email
01.09.2017.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubartowie


Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

lekarza medycyny w Izbie Przyjęć

 Więcej informacji w zakładce Praca

 
Sprzęt do odsprzedaży Email
28.08.2017.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie posiada do odsprzedaży sprzęt wymieniony w załączniku:

 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 6 - 10 z 67

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999