Zapytania ofertowe
Filtruj    Kolejność    Pokaż 
Data Tytuł pozycji Odsłony
15.04.2019. Szacowanie wartości zamówienia w sprawie wdrożenia procesu uzdatniania wody, (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu ), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania dwóch sterylizatorów parowych typu AS669AP 58
11.04.2019. Usługi z zakresu badania i oceny technicznej: stanu oświetlenia ewakuacyjnego, stanu ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów elektrycznych, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej na obiektach budowlanych SPZOZ w Lubartowie - SZP/PP/11/2019 113
20.03.2019. Świadczenie usługi zarządzania merytorycznego oraz finansowego projektem Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie - SZP/PP/10/2019 110
04.03.2019. Serwis kotłów - SZP/PP/9/2019 79
26.02.2019. Usługa przeglądów i serwisowania wentylacji pracowni TK, urządzeń chłodniczych i klimatyzatorów SZP/PP/8/2019 104
19.02.2019. Usługa konserwacji i prac naprawczych dźwigów typ OC 1600 E - SZP/PP/7/2019 112
19.02.2019. Usługa serwisowa, naprawy, przeglądy Kotłów olejowo-gazowych typ UHD 3200 x 10 - SZP/PP/6/2019 76
22.01.2019. Dostawa druków SZP/PP/4/2019 73
10.01.2019. Wdrożenie procesu uzdatniania wody (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania sterylizatorów parowych AS669AP - SZP/PP/3/2019 213
04.01.2019. Dostawa materiałów biurowych - SZP/PP/1/2019 66
17.12.2018. Wdrożenie procesu uzdatniania wody (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania sterylizatorów parowych AS669AP - SZP/PP/8/2018 74
05.12.2018. Wdrożenie procesu uzdatniania wody (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania sterylizatorów parowych AS669AP - SZP/PP/6/2018 90
30.10.2017. Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów w SPZOZ w Lubartowie - SZP/PP/18/2017 505
11.10.2017. Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia 390
18.07.2017. Zapytanie ofertowe na usługi serwisowania pojazdów służbowych SPZOZ w Lubartowie - SZP/PP/12/2017 319
13.07.2017. Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą budynku CMR w Ostrowie Lubelskim - etap I. - SZP/PP/11/2017 227
10.02.2017. Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż stolarki przeciwpożarowej oraz systemu zamknięć ogniowych - SZP/PP/2/2017 579
19.10.2016. Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Lubartowie za rok 2016 484
15.09.2016. Zapytanie ofertowe na wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie parkingu na działce nr ewid. 203/6 w miejscu trawnika z elementami zieleni przy skrzyżowaniu ulic Cichej 14 i Łąkowej - SZP/PP/28/2016 430
31.08.2016. Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia dachu z pokryciem, obróbkami blacharskimi i wymianą instalacji odgromowej w budynku CMR w Ostrowie Lubelskim - SZP/PP/24/2016 335
 
« poprz. nast.  »
Pozycje :: 1 - 20 z 61

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999