Cennik Email
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W SPZOZ W LUBARTOWIE
PRACOWNIA USG
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
USG dopplerowskie żył i tętnic kończyn (obie kończyny) 240,00 zł
USG dopplerowskie żył kończyn (obie kończyny) 120,00 zł
USG dopplerowskie tętnic kończyn (obie kończyny) 240,00 zł
USG dopplerowskie żył i tętnic kończyn (jedna kończyna) 120,00 zł
USG dopplerowskie żył kończyn (jedna kończyna) 90,00 zł
USG dopplerowskie tętnic kończyn (jedna kończyna) 90,00 zł
USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej 90,00 zł
USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych 90,00 zł
USG dopplerowskie tętnic nerkowych 90,00 zł
USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne) 60,00 zł
USG gruczołu krokowego transrektalne 70,00 zł
USG jąder 70,00 zł
USG piersi 70,00 zł
USG przewodu pokarmowego i jamy brzusznej 70,00 zł
USG przezciemiączkowe u dzieci 70,00 zł
USG tarczycy 70,00 zł
USG ślinianek 70,00 zł
USG opłucnej 60,00 zł
USG tkanek miękkich 60,00 zł
USG układu moczowego 70,00 zł
USG węzłów chłonnych 60,00 zł
USG ginekologiczne 80,00 zł
USG ciąży 90,00 zł
USG ciąży mnogiej 120,00 zł
Echo serca 120,00 zł
PRACOWNIA EEG
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
EEG dla dorosłych 80,00 zł
EEG dla dzieci 100,00 zł
PRACOWNIA EKG I BADAŃ WYSIŁKOWYCH ORAZ HOLTER
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
Próba wysiłkowa 100,00 zł
Holter 24 godz. EKG 120,00 zł
Holter 24 godz. RR 120,00 zł
CMR - GABINET ZABIEGOWY
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej – 1 iniekcja domięśniowa co najmniej 2 leki 15,00 zł
wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej – 1 iniekcja dożylna 15,00 zł
Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej – 1 iniekcja podskórna 15,00 zł
Wykonanie prób uczuleniowych (penicylina) z odczytem 15,00 zł
EKG 40,00 zł
Pomiar RR 15,00 zł
Pomiar Glikemii 20,00 zł
Wlewy dożylne (kroplówka z zależności od ilości)

20,00 zł + koszty materiałów

PRACOWNIA SPIROMETRYCZNA
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
Badanie spirometryczne 50,00 zł
Badanie spirometryczne z próba rozkurczową 70,00 zł
IZBA PRZYJĘĆ
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
Szycie rany powierzchniowej 35,00 zł
Szycie rany powikłanej 70,00 zł
Podanie płynów infuzyjnych (materiały: założenie venflonu, koszt płynów, aparatu do przetoczeń oraz oklejacz) 20,00 zł + koszty materiałów
Nastawienie barku 170,00 zł
Porada lekarska 100,00 zł
Punkcja jamy brzusznej 60,00 zł
Punkcja kolana 40,00 zł
Gips udowy 110,00 zł
Gips biodrowy 160,00 zł
Tutor gipsowy 80,00 zł
Gorset gipsowy 100,00 zł
Założenie cewnika Foleya 20,00 zł
Lewatywa 20,00 zł
Założenie opatrunku 30,00 zł
Znieczulenie miejscowe 10,00 zł
+ koszt leków
Zmiana opatrunku 30,00 zł
Iniekcja podskórna 15,00 zł
Iniekcja  domięśniowa 15,00 zł
Iniekcja dożylna 15,00 zł
Założenie venflonu 20,00 zł
założenie gipsu 50,00 zł
założenie szyny palcowej 30,00 zł
płukanie żołądka 50,00 zł
EKG 40,00 zł
USG brzucha 70,00 zł
Sondowanie żołądka 40,00 zł
Cewnikowanie pęcherza moczowego 50,00 zł
Usunięcie opatrunku gipsowego 30,00 zł
Pulsoksymetria 20,00 zł
Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi 20,00 zł
Opieka pielęgniarska (1 godzina) 50,00 zł
PORADA LEKARSKA
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
PORADNIA DIABETOLOGICZNA 80,00 zł
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 80,00 zł
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA 80,00 zł
PORADNIA KARDIOLOGICZNA 80,00 zł
PORADNIA NEFROLOGICZNA 80,00 zł
PORADNIA CHORÓB PŁUC 80,00 zł
PORADNIA REUMATOLOGICZNA 80,00 zł
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 80,00 zł
PORADNIA NEONATOLOGICZNA 80,00 zł
PORADNIA UROLOGICZNA 80,00 zł
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 80,00 zł
PORADNIA PRELUKSACYJNA 80,00 zł
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 80,00 zł
PORADNIA REHABILITACYJNA 80,00 zł
PORADNIA POZ 80,00 zł
BADANIA LABORATORYJNE
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
wg cennika podwykonawcy +20%
TRANSPORT SANITARNY
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA za 1 km
Transport ambulansem z zespołem specjalistycznym 14,10 zł
Transport ambulansem transportowym 6,50 zł
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
Gastroskopia 140,00 zł
Sigmoidoskopia 120,00 zł
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG)
Rodzaj badania CENA
I projekcja II projekcje
Rtg czaszki 35,00 zł 45,00 zł
Rtg czaszki po urazie - 55,00 zł
Rtg dłoni- porównawcze ap 35,00 zł -
Rtg dłoni- porównawcze ap i boczne - 55,00 zł
Rtg dłoni ap i skos (bok) - 35,00 zł
Rtg kanałów nerwów wzrokowych - 35,00 zł
Rtg klatki piersiowej – inne (kontrast w przełyku) ap i boczne - 65,00 zł
Rtg klatki piersiowej PA 35,00 zł -
Rtg klatki piersiowej boczne 35,00 zł -
Rtg kości krzyżowej 35,00 zł 65,00 zł
Rtg kości nosowej 30,00 zł -
Rtg kości piętowej ap i osiowe - 45,00 zł
Rtg kości piętowej boczne 30,00 zł -
Rtg kości przedramienia - 35,00 zł
Rtg kości przedramienia porównawcze ap i boczne - 55,00 zł
Rtg kości ramienia 40,00 zł 55,00 zł
Rtg kości udowej 35,00 zł 55,00 zł
Rtg kręgosłupa Th – L – S 45,00 zł 65,00 zł
Rtg kręgosłupa L – S 35,00 zł 65,00 zł
Rtg kręgosłupa L – S (projekcje skośne) - 65,00 zł
Rtg kręgosłupa Th1 – Th12 35,00 zł 65,00 zł
Rtg kręgosłupa C1 – C7 35,00 zł 45,00 zł
Rtg kręgosłupa C1 – C7 (czynnościowe) - 45,00 zł
Rtg kręgu szczytowego i obrotowego ap lub boczne 35,00 zł -
Rtg kręgosłupa celowane ap i bok 30,00 zł 45,00 zł
Rtg łopatki 35,00 zł 55,00 zł
Rtg miednicy 45,00 zł 65,00 zł
Rtg mostka 35,00 zł 45,00 zł
Rtg nadgarstka - 35,00 zł
Rtg nadgarstków porównawcze 35,00 zł 55,00 zł
Rtg nadgarstk 3 x 45,00 zł -
Rtg nadgarstków 3x 55,00 zł -
Rtg obojczyka 35,00 zł -
Rtg oczodołów 30,00 zł 45,00 zł
Rtg palca - 30,00 zł
Rtg podudzia - 45,00 zł
Rtg podudzi porównawcze 35,00 zł 65,00 zł
Rtg przeglądowe jamy brzusznej 50,00 zł -
Rtg rzepki ap lub boczne 35,00 zł -
Rtg rzepek ap 35,00 zł -
Rtg rzepek ap i bocne - 45,00 zł
Rtg rzepek 30º,60º,90º 45,00 zł -
Rtg siodełka tureckiego 25,00 zł -
Rtg stawu barkowego 35,00 zł 55,00 zł
Rtg stawu biodrowego ap 35,00 zł -
Rtg stawu biodrowego osiowe 35,00 zł -
Rtg Rtg stawu biodrowego ap i osiowe - 65,00 zł
Rtg stawów biodrowych ap (u dzieci) 35,00 zł -
Rtg stawów biodrowych ap i osiowe (u dzieci) - 65,00 zł
Rtg stawów biodrowych ap 45,00 zł -
Rtg stawów biodrowych ap i osiowe - 65,00 zł
Rtg stawów kolanowych porównawcze ap 35,00 zł -
Rtg stawów kolanowych porównawcze ap i boczne - 65,00 zł
Rtg stawu kolanowego - 45,00 zł
Rtg stawów krzyżowo – biodrowych 35,00 zł 45,00 zł
Rtg stawu łokciowego - 35,00 zł
Rtg stawów łokciowych porównawcze ap i boczne - 55,00 zł
Rtg stawu skokowego - 35,00 zł
Rtg stawów skokowych porównawcze 35,00 zł 55,00 zł
Rtg stopy ap i boczne - 35,00 zł
Rtg stóp porównawcze ap 35,00 zł -
Rtg stóp porównawcze ap i boki - 55,00 zł
Rtg śródręcza - 35,00 zł
Rtg śródstopia - 35,00 zł
Rtg twarzoczaszki 35,00 zł -
Rtg uszu Schullera 35,00 zł -
Rtg uszu Stenversea 35,00 zł -
Rtg zatok czołowych boczne 30,00 zł -
Rtg zatok obocznych nosa 30,00 zł -
Rtg żeber 35,00 zł 65,00 zł
Rtg żuchwy ap 30,00 zł -
Rtg żuchwy ap i skośne - 55,00 zł
Rtg żuchwy skośne 30,00 zł -
Duże zdjęcie (wydruk) - dodatkowo +20,00 zł -
Małe zdjęcie (wydruk) - dodatkowo +15,00 zł -
 Szkoła rodzenia
Opłata za kurs
  210,00 zł
 Pracownia Tomografii Komputerowej
TK głowy bez kontrastu
  180,00 zł
TK głowy z kontrastem
  300,00 zł
TK szyi bez kontrastu
  180,00 zł
TK szyi z kontrastem
  300,00 zł
TK uszu
  290,00 zł
TK oczodołów
  180,00 zł
TK zatok
  180,00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu
  250,00 zł
TK klatki piersiowej z kontrastem
  400,00 zł
TK j. brzusznej bez kontrastu
  250,00 zł
TK j. brzusznej z kontrastem
  400,00 zł
TK kręgosłupa 1 odcinek bez kontrastu
  250,00 zł
TK kręgosłupa 1 odcinek z kontrastem
  400,00 zł
TK miednicy bez kontrastu
  200,00 zł
TK miednicy z kontrastem
  400,00 zł
TK kończyn bez kontrastu
  250,00 zł
TK kończyn z kontrastem
  350,00 zł
TK angio (badanie naczyń)
  600,00 zł
inne bez kontrastu
  200,00 zł
inne z kontrastem
  350,00 zł
Zmieniony ( 15.03.2017. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999