Lekarze specjaliści Email
02.04.2015.
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

- lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub w trakcie specjalizacji

Zakres obowiązków: świadczenie usług opieki zdrowotnej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej - TK, RTG, USG.

Wymagania: tytuł specjalisty radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej (lub w trakcie specjalizacji – dokumenty potwierdzające trwanie specjalizacji)

- lekarz specjalista chorób płuc lub w trakcie specjalizacji lub specjalista chorób wewnętrznych

 Zakres obowiązków: świadczenie usług opieki zdrowotnej (w tym dyżury) w Oddziale Chorób Płuc oraz w Poradni Chorób Płuc

Wymagania: tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc (lub w trakcie specjalizacji – dokumenty potwierdzające trwanie specjalizacji)

- lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Zakres obowiązków: świadczenie usług opieki zdrowotnej (w tym dyżury) w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym.

Wymagania: tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

tel. 81 855 28 07 lub na adres e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl; w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw z 2002 r Nr 101 Poz. 926 z późn. zmianami).

SPZOZ w Lubartowie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zmieniony ( 03.04.2015. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999