Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 pkt. 2 i art.62 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Email
04.11.2015.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do złożenia oferty na: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli budynków SPZOZ w Lubartowie zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 pkt. 2 i art.62 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Pełna treść zapytania ofertowego

16.11.2015 Modyfikacja:
Wynik - przegląd budowlany

18.11.2015 Modyfikacja:
Wynik - kontrola przewodów kominowych

26.11.2015 Modyfikacja:
Wynik - kontrola instalacji gazowej

15.12.2015 Modyfikacja:
Wynik - kontrola wentylacji mechanicznej
Zmieniony ( 15.12.2015. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999