Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ w Lubartowie. Etap I nr SZP/PP/19/2015 Email
12.11.2015.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do złożenia oferty na:
na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ w Lubartowie. Etap I”

Zaproszenie
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Wzór

18.11.2015 Modyfikacja:
Wynik
Zmieniony ( 18.11.2015. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999