Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru, transportu unieszkodliwiania odpadów medycznych - SZP/PP/5/2016 Email
13.05.2016.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do złożenia oferty na:
świadczenie usługi odbioru, transportu unieszkodliwiania odpadów medycznych

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Projekt umowy

18.05.2016 Modyfikacja:
Zapytania
Projekt umowy zmodyfikowany

24.05.2016 Modyfikacja:
Wynik
Zmieniony ( 24.05.2016. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999