Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie instalacji odgromowej budynków SPZOZ w Lubartowie - SZP/PP/8/2016 Email
30.05.2016.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do złożenia oferty na:
wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie instalacji odgromowej budynków SPZOZ w Lubartowie

Zaproszenie

Formularz ofertowy
Projekt umowy
Dokumentacja

14.06.2016 Modyfikacja:
Wynik
Zmieniony ( 14.06.2016. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999