Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia Email
11.10.2017.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:
realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na rzecz Bloku Operacyjnego na V piętrze SPZOZ w Lubartowie

Zapytanie ofertowe

12.10.2017 Modyfikacja:
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego
Zmieniony ( 12.10.2017. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999