Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów w SPZOZ w Lubartowie - SZP/PP/18/2017 Email
30.10.2017.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do składania ofert na:
na wykonanie przeglądów dla SPZOZ w Lubartowie

Zaproszenie

7.11.2017 Modyfikacja:
Zestawienie ofert zad. 1

9.11.2017 Modyfikacja:
Zestawienie ofert zad. 1 II

20.11.2017 Modyfikacja:
Zestawienie ofert zad. 2, 3, 4
Zmieniony ( 20.11.2017. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999